Emeklilik Danışmanlığı Üçgen Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Muratpaşa/Antalya, Türkiye
Posted on 9 Ocak 2017 / 303 Onaylı
Emeklilik Danışmanlığı
Sektör : Danışmanlık
Konum : Muratpaşa
Telefon : 0 242 335 16 71
Telefon : 0 242 335 16 72
Mobil : 0 532 681 41 72

Ssk Bağkur Emekli Sandığı Emeklilik Danışmanlığı

Güven kavramı sizin için ne kadar önemliyse bizim içinde o kadar önemlidir.
Aramızda yapılan hizmet sözleşmesi ile sizin çıkarlarınızı hassas bir şekilde koruyor ve
içiniz rahat bir şekilde yurt dışından Türkiye’ye gelmeden emekli olabiliyorsunuz.

Ssk Bağkur Emekli Sandığı Yurtdışı borçlanması ve prim iadesi

Bilindiği gibi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeye geri dönüş yaptıklarında sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla önce 1978 yılında 2147 sayılı Kanun, bilahare 1985 yılında 3201 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlükte bulunan 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışı hizmet borçlanması yapacak olan vatandaşlarımızın, borçlanma yapabilmek için yurda kesin dönüş şartı bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak sizlerden çok fazla soru gelmektedir. Anayasa mahkemesinin verdiği bir karar doğrultusunda 3201 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu Ağustos 2003 tarihinden itibaren yurt dışı borçlanması yapacak olan vatandaşlarımızın yurda kesin dönüş yapmalarına gerek kalmamıştır. Ancak, kesin dönüş yapmadan hizmet borçlanması yapan kişiler emekli olabilmeleri için kesin dönüş yapmak zorundadırlar. Yurt dışı hizmet borçlanması ile emeklilik işlemleri farklı konulardır. Zira, hizmet borçlanması ile kişi sigortalılık hizmeti kazanmaktadır. Emeklilik ile ise, bu hizmetlerinden dolayı yaşlılık aylığı almaya başlamaktadır. Bunun için bu iki konunun birbirinden ayrılması gerekir.

Almanya’dan prim iadesi

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın geri dönüş yaptıktan sonra karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de prim iadesi ile ilgilidir. Prim iadesi sosyal güvenlik sözleşmesi yapmış olduğumuz ülkeler için geçerlidir. Ancak her ülke ile farklı şartlar altında sözleşme yapıldığı için, prim iadesi de farklılıklar arz etmektedir. Bize gelen soruların tamamına yakını Almanya ile ilgili olduğu için bu yazımızda prim iadesini Almanya’da çalışan vatandaşlarımıza yönelik hazırladık.

Bilindiği gibi Almanya’da bir süre çalıştıktan sonra emekli olma hakkını kazanamadan geri dönüş yapan vatandaşlarımız için alternatiflerden birisi prim iadesidir. Almanya’dan kesin olarak dönüş yapan Türk vatandaşları, Almanya’da mecburi sigortalılıklarının sona erdiği tarih itibariyle, (hastalık parası, işsizlik parası, işsizlik yardımı vb. ödemelerden yararlananların ödemenin bitim tarihinden itibaren) iki yıllık bekleme süresini doldurdukları takdirde prim iadesi talebinde bulunabilirler.

İkametgahlarını Türkiye’ye nakledenlerden,
iki yıllık bekleme süresini doldurmadan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanların, prim iadesi talebinde bulunabilmeleri için, çalışmalarının bitim tarihinden itibaren iki yıllık bekleme süresini doldurmaları gerekmektedir.

Prim iadesinde dul ve yetimler için bekleme süresi sözkonusu değildir. Ancak yetimler, 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar, öğrenimlerine veya mesleki eğitime devam edenler ile bedensel ya da ruhi özürlülük nedeniyle kendi geçimlerini sağlayamayacak durumda olan yetimler; 27 yaşlarını dolduruncaya kadar prim iade talebinde bulunabilirler.

Hangi primler iade edilmez?

Sigortalının bizzat katkıda bulunmaması nedeniyle prim iadesi kapsamı dışında bırakılan primler,
çocuk yetiştirme sürelerine ait primler, işveren hissesi, kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için yatırılmış olan primler, herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan önceki primler iade edilmezler.

Prim iadesi için nereye başvurulmalı?

Almanya’dan geri dönüş yapan Türk vatandaşları; Alman sigorta kartlarının asılları, nüfus cüzdanları ile birlikte bizzat ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.

Önemli bir soruda Almanya’da çalışan işçilerimizin Türkiye’de yaşayan aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları konusunda karşımıza çıkmaktadır. Almanya’da çalışan sigortalının Türkiye’de ikamet eden aile bireylerine, bağlı oldukları Alman Hastalık Kasaları adına SSK tarafından sağlık yardımları yapılması için ilgili Alman Hastalık Kasasınca düzenlenmiş olan yardımların tarihini ve yardımlara hak kazanan aile bireylerini gösterir T/A 9 işaretli formların sağlanması gerekmektedir.

Bu belgeyi sağlamak için sigortalılar, bağlı bulundukları Alman Hastalık Kasasına başvurarak Türkiye’de oturan ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanmalarını sağlamak amacı ile T/A 91 rehberini talep ederek, rehberin son sayfasını doldurup Alman Hastalık Kasasına vereceklerdir. Alman Hastalık Kasası, bu bildirimi alınca T/A 9 formülerini düzenleyerek sigortalının aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki SSK Sigorta Müdürlüğüne gönderecektir.

T/A 91 Rehberini doldururken, aile bireylerinizin Türkiye adreslerini açık ve net bir şekilde belirtiniz.
Ayrıca, Almanya’dan geçici olarak ülkemize gelen sigortalılar ve yanında ikamet eden aile bireylerinin ülkemizde Kurum dışı sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedavilerine ait masraflar, sigortalı tarafından Alman Hastalık Kasasına ibraz edildikten sora, Alman Sandığı, yapılan bu masrafları ödeme kararı aldığı takdirde, ödenecek miktarlar Kurumumuzdan öğrenilmek suretiyle ilgililere iade edilir.

Ssk Bağkur Emekli Sandığı

A dan Z ye yurt dışı, yurt içi emeklilik işlemlerinizde aklınıza gelecek her türlü işlemlerin çözüm yolu Antalya emeklilikten geçer. Size uzman kadromuzla bir telefon kadar yakınız. Danışmanlığımız ücretsizdir.

Ssk Bağkur Emekli Sandığı ile ilgili konularla Türkiye’deki temsilciniz ve çözüm adresiniz biz olalım…

Editör
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Criteria 1: Criteria 2: Criteria 3: