Antalya MAP web sitesi, Antalya MAP'ın telif hakkıyla korunan bir eseridir. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak sitede yayınlanan ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir. Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu şartlara referans olarak dahil edilmiştir. Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı yöneten yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİREREK BU ŞARTLARA UYMUŞ OLURSUNUZ ve bu şartları kabul etme yetki ve ehliyetine sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. SİTEYE GİRİŞ İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN TÜM ŞARTLARINI KABUL EDİYORSANIZ, SİTEYE ERİŞİM VE/VEYA KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için tahkimin Bölüm 10.2'nin bireysel kullanımını gerektirir. Ayrıca, bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözümleri de sınırlar.

Web Sitesi: https://www.antalyamap.com/

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar.Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralamayacak, kiralamayacak, devretmeyecek, devretmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde Siteyi ticari olarak istismar etmeyeceksiniz; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, tersine derlemeyecek veya tersine mühendislik yapamayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir yayın, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir bölümünün herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesinden dolayı Şirketin size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu tutulamayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. 

Site sahibinin site ile ilgili olarak size herhangi bir destek sağlamakla yükümlü olmayacağını kabul etmektesiniz. Sağlayabileceğiniz Kullanıcı İçeriği hariç, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya tedarikçilerine ait olduğunun farkındasınız. Bu Koşulların ve Siteye erişimin size Bölüm 2.1'de belirtilen sınırlı erişim hakları dışında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya herhangi bir hak, unvan veya menfaat vermediğini unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı içeriği, bir kullanıcının siteye gönderdiği her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstleniyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı ihlal etmediğini burada onaylıyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını başkalarına beyan edemez veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz.

Web sitesi, yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir. 

Ayrıca, Kullanıcı İçeriğiniz herhangi bir zamanda size bildirilmeksizin silinebilir. Dilerseniz, Kullanıcı İçeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmaktan yalnızca siz sorumlusunuz. İşbu belge ile Şirkete, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya teşhir etmek ve gerçekleştirmek, türevlerini türetmek, diğer çalışmalara dahil etmek ve başka şekillerde kullanmak ve istismar etmek için dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz, tamamı ödenmiş bir lisans veriyorsunuz. Yalnızca Kullanıcı İçeriğinizi Siteye dahil etmek amacıyla yukarıda belirtilen hakların alt lisansını verin. Kullanıcı İçeriğinizle ilgili olarak her türlü manevi hak veya atıf iddiasından veya iddiasından işbu belgeyle geri alınamaz bir şekilde feragat ediyorsunuz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Aşağıdaki koşullar "Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı" oluşturur: Siteyi herhangi bir Kullanıcı İçeriğini toplamak, yüklemek, iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için kullanmamayı kabul etmektesiniz (i) herhangi bir üçüncü taraf hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkını ihlal eden; (ii) yasa dışı, taciz edici, taciz edici, haksız, tehdit edici, zararlı, bir başkasının mahremiyetini istila eden, kaba, karalayıcı, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya fizikselliği teşvik eden herhangi bir grup veya bireye karşı her türlü zarar; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan; veya (iv) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından dayatılan herhangi bir yasa, düzenleme veya yükümlülük veya kısıtlamayı ihlal eden.

Ayrıca, (i) bir bilgisayar sistemine veya verisine zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılımı Siteye veya Site aracılığıyla yüklememeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı; (ii) Site aracılığıyla istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, önemsiz postalar, istenmeyen postalar, zincir mektuplar, piramit şemaları veya başka herhangi bir biçimde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermek; (iii) Siteyi, diğer kullanıcılarla ilgili bilgileri veya verileri onların izni olmadan toplamak, toplamak, toplamak veya bir araya getirmek için kullanmak; (iv) Siteye bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya bunlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturmak veya bu ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) Şifre madenciliği veya başka yollarla Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) başka herhangi bir kullanıcının Siteyi kullanmasını ve siteden faydalanmasını taciz etmek veya buna müdahale etmek;

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların başka herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya bizim veya başka herhangi bir kişi için başka bir şekilde sorumluluk oluşturmanız durumunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak size karşı soruşturma ve/veya uygun eylemi gerçekleştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür bir eylem, Kullanıcı İçeriğinizi kaldırmayı veya değiştirmeyi, Bölüm 8 uyarınca Hesabınızı sonlandırmayı ve/veya sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

Şirkete Siteyle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneri sağlarsanız, bu tür Geri Bildirimdeki tüm hakları Şirkete devreder ve Şirketin bu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Şirket, Şirkete sağladığınız herhangi bir Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak ele alacaktır.

(a) Siteyi kullanımınız, (b) bu ​​Koşulları ihlal etmeniz, (c) geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. Şirket, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara karşı savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan hiçbir konuyu çözmemeyi kabul edersiniz. Şirket, haberdar olduktan sonra bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlem hakkında sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir. Bu Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Şahıs Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık olması amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Şahıs Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak inceleme yapmaz, onaylamaz, izlemez, desteklemez, garanti etmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları kendi sorumluluğunuzdadır ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve sağduyulu davranmalısınız. Üçüncü Şahıs Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü şahısların gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü şahsın hüküm ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden ve tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. Şirketin bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, karışma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu vesile ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve görevlendirdiklerimizi, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü ihtilaf, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluktan muaf tutar ve feragat eder ve feragat edersiniz. Siteden doğrudan veya dolaylı olarak doğan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki dava ve dava nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanunu bölüm 1542'den feragat edersiniz: "genel bir tahliye, alacaklının mahkemede kendi lehine varlığından haberdar olmadığı veya şüphelendiği iddiaları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını önemli ölçüde etkilemiş olması gereken, ibranın gerçekleştirilme süresi."

Çerezler ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi, Sngine de 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfaları içeren bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Google DoubleClick DART Çerez. Google, sitemizde üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak sitemizin ziyaretçilerine reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/ads adresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler.

Reklam Ortaklarımız. Sitemizdeki bazı reklamverenler çerezler ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verileriyle ilgili politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için, aşağıda Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk.

Sorumluluk Reddi

Site, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu kadar" esasına göre sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler veya satılabilirlik koşulları dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal olsun, her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder. Belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz.

Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü kişiye kar kaybı, veri kaybı, ikame ürünlerin satın alma maliyetleri veya herhangi bir dolaylı, sonuçsal, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlar veya siteyi kullanmanız veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar, şirkete bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada belirtilen aksine hükümlere bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli (0 Sıfır) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bazı yargı bölgeleri, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullandığınız süre boyunca bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Şartları ihlal edecek şekilde Sitenin herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda Siteyi kullanma haklarınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinden dolayı size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız sona erdikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Telif Hakkı Politikası

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini ve ihlalde bulunan her türlü materyalin kaldırılmasını sağlayan telif hakkı yasasına uygun bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanmak suretiyle bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (görevi uyarınca) beş gün içinde belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır.

  • Fiziksel veya elektronik imzanız;
  • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in kimliği;
  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği;
  • Bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • Sakıncalı materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezasına tabi bir beyan.

Telif hakkı ihlali. TC Yasaları uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayet eden tarafı, yazılı bildirim ve iddialarla bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden otomatik olarak sorumlu tuttuğunu lütfen unutmayın.

Genel Koşullar

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişiklikleri görünür bir şekilde web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Alan. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz, yine de, bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bildirimini teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişiklik bildirimini yayınlamamızı izleyen otuz (30) takvim günü içinde geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirketle olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI için prosedürler içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Koşullar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili gayrı resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin şartları uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ile tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve atananlar ile Koşullar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim gönderilmelidir: Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket, hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilir. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde hak talebini veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim işlemine başlayabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin miktarı, hakem taraflardan birinin hak kazandığı kararın miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif anlaşmazlık çözüm sağlayıcısı olan T.C yasaları aracılığıyla başlatılacaktır.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı başvurulara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların herhangi bir kişisel görünümünü içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim yoluna giderse, tahkim davası, ilgili talep için Kurallar kapsamında belirlenen zamanaşımı süresi içinde ve herhangi bir süre içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve uyuşmazlık başka bir konu ile konsolide edilmeyecek veya başka herhangi bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için geçerli olan önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, Kurallar ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem yazılı bir hüküm ve kararın dayandırıldığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan bir karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı şekilde, bireysel olarak tazmin kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Denemesinden Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİDECEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDERler, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri, bir mahkemede uygulanan kurallardan tipik olarak daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı bir incelemeye tabidir. Herhangi bir eyalet veya federal mahkemede, bir tahkim kararının iptali veya icrası veya başka bir davada Şirket ile aranızda herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET, anlaşmazlığın çözülmesini seçmek yerine, JÜRİ DAVASI İLE İLGİLİ TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ bir yargıç tarafından.

Grup veya Birleştirilmiş Eylemlerden Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkim veya davaya tabi tutulmalıdır ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları tahkim edilemez veya başka bir müşterinin talepleri ile müşterek veya konsolide edilemez.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun bir çözüm aramak için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya bölümlerinin yasa uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli kısım veya kısımlar geçerli ve geçerli olmayacak ve ayrılacak ve Anlaşmanın geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edin.

Vazgeçme Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer bölümlerinden feragat etmeyecek veya etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Hayatta Kalması. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel bir dava açabilir.

Acil Adil Yardım. Her halükarda, yukarıda belirtilenler, taraflardan herhangi biri, statükoyu tahkim bekleyene kadar sürdürmek için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil ve adil bir çözüm talep edebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Konu Olmayan Talepler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasasının ihlali ve diğer tarafın patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği herhangi bir durumda, taraflar bu tür amaçlar için Türkiye'de bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Site, Türkiye kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir TC teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Türkiye ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul etmektesiniz.

Şirket, Bölüm 10.8'deki adreste yer almaktadır. Türkiye'de ikamet ediyorsanız,  web sitemize yazılı olarak iletişime geçerek Tüketici hakları Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne şikayette bulunabilirsiniz.

Elektronik İletişim. İster Siteyi kullanın, ister bize e-posta gönderin, ister Şirket Sitede bildirimler yayınlayın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurun, siz ve Şirket arasındaki iletişim elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul ediyorsunuz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Koşullar. Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil etmek" anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri bozulmayacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirketle olan ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, alt yükleniciye verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir devir, alt sözleşme, devir veya devir teşebbüsü geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, önceden yazılı onayımız veya Markalara sahip olabilecek bu tür üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

Antalya sosyal medya ücretsizdir.

5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesi ve T.C.K.'nın 125. maddesi gereğince tüm üyelerin siteye eklediği her türlü yayından sorumludur. Siteye yapılan her türlü hukuki şikayet, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak incelenmekte ve bizimle iletişime geçildikten sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde hukuk danışmanları tarafından cevaplandırılmaktadır.